آی طنز >  About

درباره‌ی آی‌طنز

وب‌سایت آی‌طنز پایگاهی برای طنز فارسی بر روی اینترنت است. این وب‌سایت از سال 1385 راه‌اندازی شده است. ابتدا به صورت یک لینکدونی گروهی با محتوای طنز بود و اندک اندک بخش‌های مختلفی به آن افزوده شد.

سایت آی‌طنز پس از چند بار بهینه‌سازی و افزودن بخش‌های جدید، سرانجام در چهارم خرداد 1388 با ساختاری تازه رونمایی شد اما همزمان با برگزاری انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری، عصر روز 22 خرداد جزو نخستین گروه از رسانه‌های اینترنتی بود که بدون هیچ گونه اخطار، تفیهیم اتهام یا محکومیت قانونی فیلتر شد. با این حال فعالیت آن ادامه یافت و  تا کنون چند بار رفع فیلتر و فیلتر را از سر گذرانیده است.

این سایت از نظر مالی و نیز فکری کاملا مستقل است؛ توسط محمود فرجامی راه‌اندازی شده و مدیریت می‌شود و گروهی از طنزنویسان و کارتونیست‌ها با آن  به صورت افتخاری همکاری دارند.

آی‌طنز دارای بخش‌های گوناگونی‌ست که به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند: بخش‌های حاوی محتوای طنزآمیز ، و بخش‌های حاوی محتوای غیرطنزآمیز درباره طنز.

آرشیو تمامی این بخش‌ها به همراه سایر صفحات و ارجاعات، همگی از طریق منوی افقی بالای صفحه و نیز صفحه اول سایت قابل دسترسی هستند.


iTanz.net is a professional website for Persian humor and satire. Persian (or Farsi) is the official language in Iran, Afghanistan and Tajikistan, and also millions people around the world speak Persian.

iTanz was launched in 2006 and since then has been a popular website for all Persians interested in humor, satire, irony, jokes and cartoon, as well as studies on these subjects.

Mahmud Farjami is founder and editor-in-chief of iTanz. He is a Iranian journalist,  satirist, stand-up comedian and humor scholar. A group of Iranian and Afghan satirists, cartoonists and bloggers also publish their works on this website, honorarily.

iTanz is supposed to be the best source for achieving and studying Persian humor and satire in the world. For this aim, thousands humorous links, text and picture, as well as studies about humor, have been published on the website during several years.

This large amount of content are categorized in these categories:

Political and social satire: The main content of the website that shows the basic policy of iTanz, liberation! More than ten writers have published their works on iTanz in this section since 2007.

iTanz link dump: The primary section of iTanz which has been run from the first day. The users find the interesting humorous content on the web and publish the link with a short description on iTanz, directly.

Jokes: Persian jokes and humorous short anecdotes are published in this section, as well as Persian translation of foreigner ones. All of then are categorized by subject.

Gallery: Iranian and non-Iranian cartoons and caricatures, humorous pictures and photos of prominent satirists are published in this section in different categories.

Articles: A reliable collection of the best articles and studies about humor, satire, cartoon, irony, and comedy is available in this section. Most of them have been collected from various online sources and then edited and republished under the name of authors (with mention to the main source) in iTanz.

Suggestion: In this section, iTanz authors introduce a humorous book or a comedy movie/theater that they have read/seen recently and suggest to others, with their comments.

Multimedia: Humorous clips, music and sounds are published in this section. Some of  them are produced by iTanz.

Humors: A section for who are interested in humor, entertainment and fun. Yes, we are so cool!

Quotes: Humorous and satiric short quotations from the celebrities like Mark Twain, Georg Bernard Shaw, Woody Allen and the others are published as a lesson on a blackboard everyday. Welcome to Academia!

Editorial: A column for publishing editorials by the editor and the other colleagues of iTanz.

Satirists: An archive of biographies of the prominent satirists and cartoonist as well as youth. A far more reliable source than Wikipedia and suchlike!

Links: Addresses of hundreds weblogs and websites which publish humorous content can be found in this page, categorized and updated.

Fan page on Facebook: iTanz also have a fan page on facebook with thousands fans who use and publish humorous content on it.